Firma „Geocomp” Przedsiębiorstwo usług geodezyjnych i projektowych Stanisław Wesołowski korzysta z funduszy Unii Europejskiej.

 

Projekty zrealizowane:

 

Projekt nr: RPOWZ/1.1.1/2008/120/Sz pn. Rozwój i wzrost konkurencyjności firmy GEOCOMP poprzez zakup nowoczesnego skanera przestrzennego oraz odbiornika GPS realizowany od marca do września 2009 r. W ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Beneficjent zakupił skaner przestrzenny i odbiornik GPS.

 

Projekt nr: WND-RPZP.01.01.03-32-017/10 pn. Poprawa międzynarodowej pozycji konkurencyjnej firmy „GEOCOMP” poprzez wprowadzenie nowej technologii pozyskiwania danych przestrzennych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013 realizowany był od 19.01.2011 do 30.12.2011 r. W wyniku realizacji projektu nr WND-RPZP.01.01.03-32-017/10 Beneficjent zamówił system inercyjny IMU wraz z konstrukcją mocującą oraz oprogramowanie wspomagające działanie IMU.

 

Projekt nr: WND-RPZP.01.01.03-32-103/12 pn. ” Wdrożenie technologii systemu pomiarowego do kompleksowego opracowania dokumentacji wyjściowej projektu nowej, przebudowy istniejącej infrastruktury torowej w firmie GEOCOMP”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. W ramach projektu Beneficjent zakupił:

  • Urządzenie do pomiaru elementów geometrii osi torów
  • Skaner przestrzenny wraz z akcesoriami
  • Odbiornik GNSS
  • Georadar
  • Oprogramowanie inżynieryjne do opracowania danych (1 licencja)